Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola,

Készségfejlesztő Iskola és

Egységes Gyógypedagógiai

Módszertani Intézmény

A Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 3 -23 éves korig óvodánkban, majd iskolánkban szegregáltan neveli, oktatja azokat az értelmileg, valamint halmozottan sérült, autizmussal együttélő gyermekeket, fiatalokat, akinek a fejlesztése így a legeredményesebb.

Ellátjuk továbbá a súlyosan, halmozottan sérült gyermekek fejlesztő nevelését egyéni fejlesztés keretében.

A gyermekek a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálata és javaslata alapján kerülhetnek iskolánkba.

Az intézményben jelenleg:

  • egy óvodai csoport
  • 9 tanulásban akadályozott tanulócsoport
  • 2 összevont értelmileg akadályozott általános iskolai tanulócsoport
  • 1 értelmileg akadályozott készégfejlesztő iskolai csoport
  • 1 autista csoport működik.

Utazó gyógypedagógiai hálózatot működtetünk, melynek keretében segítséget nyújtunk a járás intézményeiben integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához. Utazó gyógypedagógusaink a járás területén 14 általános iskolában és két gimnáziumban jelenleg közel 300 főt részesítenek egyéni, illetve csoportos fejlesztésben. Szerencsére, gyógypedagógusaink valamennyien több szakkal rendelkeznek, így el tudjuk látni a látás-, hallás-, mozgássérült, értelmileg akadályozott, tanulásban akadályozott, beszédfogyatékos, autista gyermekeket is.

 

 

Nevelőtestületünk küldetési nyilatkozata:

"Mi az iskola tanárai, dolgozói minden erőnkkel, szakmai tudásunkkal arra törekszünk, hogy a tanulókat szeretetteljes légkörben, következetes és példamutató pedagógiai munkával, egyéni képességeiket figyelembe vevő speciális fejlesztéssel emberségre, erkölcsi normák szerinti életvitelre neveljük."

Ennek szellemében legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy segítsünk tanulóinknak olyan képességeket, személyiségjegyeket elsajátítani, melyek társadalmi beilleszkedésükhöz, pályaválasztásukhoz szükségesek.

 


kedvenctanar3

 

Pedagóguspályán eltöltött 40 év után, az idei tanévben négy kollégánk nyugdíjba vonul: Badics Józsefné, Persaits Lászlóné, Dr Sabján Dénesné, Szekér Róbertné. Ez alkalomból Pápa Város, illetve a Pápai Tankerületi Központ köszöntötte őket.

1243

Városunk címere

Nemzeti zászlónk

Nemzeti címerünk